Kadry i płace

KSIĘGOWOŚĆ

Kadry i płace

Kompleksowo wspieramy pracodawców w wypełnianiu obowiązków. Outsourcing obsługi kadr i płac coraz częściej wybierany przez firmy, zapewnia prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zapewniamy poufność powierzonych nam danych osobowych pracowników.

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
Doradzamy w wyborze optymalnych rozwiązań. Opracowywanie i sporządzanie umów. Doradztwo w zakresie przebiegu umów i ich zakończenia.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i obsługa PFRON
Dokonujemy naliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, wypełniamy obowiązki związane z PFRON. Sporządzamy wymagane prawem deklaracje i informacje w imieniu naszych Klientów.

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Wspieramy naszych klientów we wszystkich procesach związanych z zatrudnianiem pracowników i zawieraniem umów cywilnoprawnych. Doradzamy w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Obsługa kontroli dokonywanych przez instytucje zewnętrzne.
Oferujemy Państwu obsługę kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe, ZUS, PIP.

Akta osobowe
Prowadzenie akt osobowych, nadzór nad szkoleniami BHP i badaniami lekarskimi.

BHP
Wspieramy naszych Klientów w przeprowadzaniu szkoleń ogólnych dla pracowników, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Nasze doświadczenie,
zdolności i wiedza.
Twój zysk.

Potrafimy znaleźć praktyczne rozwiązania, dopasowane do potrzeb firmy i jej otoczenia biznesowego. Jesteśmy z naszymi Klientami i wspieramy ich działania na każdym etapie rozwoju biznesu.

Możliwości jest wiele. My widzimy nowe perspektywy rozwoju Twojej firmy. Widzimy to, co naprawdę ważne. Nie interesują nas fragmenty rzeczywistości. Oglądamy zagadnienia kompleksowo – w pełnej ich złożoności, nie tracąc przy tym istotnych detali.Rozpocznij współpracę już dziś

Kompleksowa usługa doradztwa zarówno pod kątem podatkowym, prawnym, jak i biznesowym.

Doradztwo podatkowe
Kompleksowo oceniamy Państwa biznes, łatwość komunikacji, uzyskiwanie porad w formie telefonicznej, mailowej lub osobiście.

Audyt podatkowy
Przynosi kompleksową analizę biznesu, identyfikację ryzyk i propozycje rozwiązań.

SKONTAKTUJ SIĘ