Audyt podatkowy

AUDYT PODATKOWY

Korzyści przeprowadzenia audytu

W wyniku audytu jesteśmy w stanie:


PO PIERWSZE

Zauważyć nieprawidłowości

Jesteśmy w stanie wykryć wszelkie nieprawidłowości podatkowe w obszarach objętych audytem.PO DRUGIE

Naprawiać szkody

Dokonujemy procesu naprawczego usunięcia nieprawidłowości, minimalizując przy tym konsekwencje finansowe.PO TRZECIE

Zapewnić bezpieczeństwo

Sprawne wykrycie obszarów wysokiego ryzyka podatkowego narażających klienta na negatywne konsekwencje prawno-podatkowe.PO CZWARTE

Zapewnić stabilność

Usprawnić działania pozwalające obniżyć nieuzasadnione obciążenia podatkowe


Nasze doświadczenie,
zdolności i wiedza.
Twój zysk.

Potrafimy znaleźć praktyczne rozwiązania, dopasowane do potrzeb firmy i jej otoczenia biznesowego. Jesteśmy z naszymi Klientami i wspieramy ich działania na każdym etapie rozwoju biznesu.

Możliwości jest wiele. My widzimy nowe perspektywy rozwoju Twojej firmy. Widzimy to, co naprawdę ważne. Nie interesują nas fragmenty rzeczywistości. Oglądamy zagadnienia kompleksowo – w pełnej ich złożoności, nie tracąc przy tym istotnych detali.Rozpocznij współpracę już dziś

Kompleksowa usługa doradztwa zarówno pod kątem podatkowym, prawnym, jak i biznesowym.

Doradztwo podatkowe
Kompleksowo oceniamy Państwa biznes, łatwość komunikacji, uzyskiwanie porad w formie telefonicznej, mailowej lub osobiście.

Audyt podatkowy
Przynosi kompleksową analizę biznesu, identyfikację ryzyk i propozycje rozwiązań.

SKONTAKTUJ SIĘ